W zasadzie faktycznie można by rzec i przyjąć, iż przewóz międzynarodowy rozpoczyna się już w terminie kiedy dowodzi się każdorazowymi przysługami wywozu materiału bądź ludzi poza granice kraju. Ale w momencie gdy RP pozostała regionem członkowskim Unii Europejskiej, rzecz się nieco mota, gdyż każdorazowe pomoce przewozowe bywają wtenczas uznawane za okazywane wewnątrz wspólnoty, a my tymczasem pragnęlibyśmy przeanalizować więcej faktów tyczących się tego jak wygląda tranzyt internacjonalny. Jeśli mamy taki zamiar, wtedy najlepiej posilić się ordynacją, jaka dokładnie ujawnia zalecenia dotyczące transportu międzynarodowego. Wobec tego w myśl ustawy, transport internacjonalny przyjmowany jest w czasie gdy usługi są nakreślane bądź wysyłane poza granice Unii Europejskiej.

Jasne, że poza określeniem precyzyjnych parametrów dotyczących transportu transgranicznego dochodzą do tego zalecenia, jakie omawiają jak można wobec tego są wliczane stawki opłat. Wobec tego, jeśli byśmy zadecydowali podjąć pomoce związane z transportem światowym, wtenczas powinno się dokładnie określić postać usługi tranzytowej.