Audyt bezpieczeństwa informatycznego bywa to działanie nakierowane na realne bezpieczeństwo funkcjonowania systemu informatycznego. Spowija każdorazowe działania techniczne i formalne, dopomagające w wykrywaniu prawdopodobnych ryzyk, na które narażony bywa konkretny system. Dzięki nadzorom odnotowywane bywają nie najlepsze kwestie aparatu, co pozwala na ich polepszenie tak więc dzięki temu pomniejsza się niebezpieczeństwo utraty danych albo dostępu do nich przez jednostki nieobjęte zgodą. Regularne sprawdzanie bezpieczeństwa danych zezwala rozpoznać realne niebezpieczeństwa i je wyeliminować, zanim się ujawnią. Patrząc na traf, że schematy informatyczne popierają operowanie marek każdej wielkości, działających w każdych branżach, cykliczne kontrole bezpieczeństwa informatycznego stają się szczegółem konstruującym właściwą ochronę systemów informatycznych.

Zatem rzeczywiście możemy rozróżnić kilka korzyści następujących z przeprowadzenia nadzoru bezpieczeństwa i bywa to tak więc profesjonalna selekcja szczebla bezpieczeństwa teleinformatycznego, możliwe szybkie wyszukanie złych punktów w systemie zabezpieczeń wraz z weryfikacją prawdopodobnych ryzyk, przedstawienie prawdziwości dla kontrahentów, wykreowanie polityki bezpieczeństwa a także wprawienie jej do szyku a także udoskonalenie czynności sieci teleinformatycznej oraz właściwe dysponowanie nią.