W wielu terenach nieprzeciętnie zdatny jest logistyk, głównie w wypadku gdy posiadamy do zorganizowania trochę większe przedsięwzięcie, wtedy jednostka do spraw rozplanowywania a równocześnie do dokonania prawidłowej logistyki bywa nieodzowna. Nim w związku z tym wyszukamy sobie logistyka to musimy mieć na uwadze, iż bywa to materia bardzo jednostkowa i tak na przykład prymarny logistyk znakomicie prawdopodobnie może się sprawdzić w małej spółce to już w ogromnej nie bardzo. Bywa parę podziałów logistyków, i tak więc logistykę ekspedycji, zaopatrzenia a także montażu. Ale nie jedynie w tejże branży super sprawdzi się logistyk, albowiem jego obecność jest również bardzo ważne w wypadku lokomocji a dokładniej strukturze transportu, w takiej stanie rzeczy ludzie, lecz także wszelkiego rodzaju materiały wyznaczonego do propagowania.

Dodatkowo wśród logistyków obecnie zanotowuje jeszcze jeden rodzaj i bywają to logistycy którzy posiłkują się na e-logistyce czyli na wirtualnej sieci, tym samym rozplanowują możliwości ukazywania ów wspomnianej wirtualnej sieci.