Rodzaje fundamentów i ich właściwości

Fundamenty są jednym z najważniejszych elementów budynku, ponieważ to one odpowiadają za przenoszenie ciężaru konstrukcji na grunt. Właściwie zaprojektowane i wykonane fundamenty gwarantują stabilność całej budowli oraz jej trwałość przez wiele lat. Istnieje kilka rodzajów fundamentów, które różnią się między sobą sposobem osadzenia w gruncie oraz wykorzystanym materiałem.

Fundamenty ławy betonowej

Jest to jeden z najprostszych i najtańszych rodzajów fundamentów stosowany przy niskich obciążeniach. Polega on na wykopaniu rowu o szerokości około 50 cm i głębokości równej wysokości przyszłego muru lub ściany piwnicy. Następnie do rowu wylewana jest warstwa betonowa o grubości około 20-30 cm, która stanowi podstawę dla dalszej części konstrukcji.

Pomimo swojej prostoty, fundamenty ławy betonowej mają pewne ograniczenia – nie nadają się do stosowania przy dużych obciążeniach ani na terenach o słabym gruncie. Ponadto wymagają one odpowiedniej izolacji termicznej ze względu na brak możliwości umieszczenia dodatkowych warstw ocieplenia poniżej poziomu gruntu.

Fundamenty ścianowe

Ten rodzaj fundamentów jest stosowany przy budowie domów jednorodzinnych oraz mniejszych obiektów. Polega na wykopaniu rowu o szerokości około 40 cm i głębokości równej wysokości przyszłych murów, a następnie wypełnieniu go betonem lub ustawieniu prefabrykowanych elementów żelbetowych. Fundamenty te są bardzo odporne na obciążenia pionowe, jednak wymagają odpowiedniej izolacji termicznej ze względu na kontakt z ziemią.

Istnieje również możliwość wykonania fundamentów ścianowych jako tzw. „ślepych”, czyli bezpośrednio pod murem nośnym budynku. W takim przypadku konstrukcja musi być solidna i odporna na naprężenia wynikające z nierównomiernego osiadania gruntu.

Fundamenty palowe

Jest to najbardziej zaawansowany technologicznie rodzaj fundamentu, który stosuje się przy dużych obciążeniach oraz trudnych warunkach gruntowych (np. bagniste tereny). Polega on na wbiciu do gruntu specjalnych słupków – pali – które stanowią podstawę dla dalszej części konstrukcji budynku.

Palowanie może być wykonane metodami dynamicznymi lub statycznymi, w zależności od typu użytych maszyn i warunków gruntowych. W przypadku palowania dynamicznego, pali się wbija przy użyciu młota pneumatycznego lub hydraulicznego, natomiast w metodzie statycznej wykorzystuje się ciężar własny urządzenia do wbijania.

Fundamenty palowe są bardzo odporne na obciążenia poziome oraz nierównomierne osiadanie gruntu. Jednak ze względu na kosztowność wykonania oraz konieczność posiadania specjalistycznych maszyn, stosowane są głównie przy budowie większych obiektów przemysłowych czy mostów.

Inne rodzaje fundamentów

Ponadto istnieją również inne rodzaje fundamentów, takie jak: płytowe (stosowane przy dużych powierzchniach zabudowy), kolumnowe (wykonywane pod słupy nośne) czy też kombinowane (łączące kilka typów fundamentu). Wybór odpowiedniego rozwiązania zależy od wielu czynników – między innymi charakterystyki terenu, planowanego obciążenia budowli oraz dostępności materiałów i technologii.

Podsumowanie

Rodzaj fundametnu należy dobierać indywidualnie dla każdej inwestycji biorąc pod uwagę wiele czynnikó